Zasklení plastových oken

Sklo je nejdůležitější část plastového okna. V oknech zabírá největší plochu a plní více funkcí. Hlavní vlastnosti, které požadujeme u moderních oken a skel jsou zejména:

Dobrý prostup světa do místnosti

Zvuková izolace - zamezení akustického hluku z okolí

Tepelná izolace - snížení tepelných ztrát nemovitosti

Izolační funkce speciálních skel je velmi důležitá, protože 30 - 40% tepla z domu uniká okny.

Jednoduchá skla

Používají se pro nevytápěné prostory sklady nebo jako výplň vnitřních plastových dveří oddělujících vnitřní prostory. Jednoduchá skla mají nízké izolační vlastnosti a proto se nepoužívají do standardních oken pro obytné místnosti.

Dvojskla

Izolační dvojskla jsou už několik let standardem při zasklívání plastových oken. Dvojsklo je tvořeno dvěma skly o tloušťce 4mm oddělených distanční lištou a vzduchotěsným těsněním. Mezi skly je mezera 15 mm, která je vyplněna argonem. Jedná se o plyn který má izolační funkci. Díky tomu, že mezi skly není vzduch, který obsahuje vodní páry, nedochází zde ke kondenzaci vody.

 Prostup tepla u izolačního dvojskla U = 1,5 až 1,1 W/m2K 

Izolační dvojskla mají speciální pokovení, což je tenká průhledná vrstva kovu, která má za úkol odrážet teplo zpět do místnosti.

Trojskla

Tato skla vznikla snahou o ještě lepší izolaci proti zimě. Stavební standarty neustále zpřísňují kritéria na tepelnou izolaci a přes dvojsklo unikalo ještě poměrně velké množství tepla.

Prostup tepla u izolačního trojskla:
U = 0,7 až 0,5 W/m2K 

Tepelný odpor znamená jak kvalitní je okno z hlediska tepelné izolace. Čím je součinitel prostupu tepla U nižší, tím má okno lepší izolační vlastnosti.

Speciální skla

Tepelně izolační skla

Zvukově izolační skla

Bezpečnostní skla

Využívají se tvrzená skla na přání lze sklo v oknech opatřit speciální fólií, která zvyšuje odolnost proti rozbití.

Tento web je chráněn proti plagiátorství a nelegálnímu kopírování: Chráněno pomocí Copyscape - kontrola duplicitního obsahu a kopírování